Logo Byczyny
Logo Szkoły

Projekt "Wałbrzyskie licea"

Godło Polski
[plugin_weather,type='weather_day',template='0']

Lokalizacja szkoły

Internat "Julia" przy zespole szkół nr 4

Partnerski Program British Council dla instytucji Addvantage

Dolnośląski program policyny ALFA

Certyfikat "Wiarygodna szkoła"

Invest Park- współpraca

Projekt "Polacy na kresach" - odnowa polskiego, przedwojennego cmentarza przez uczniów

Szkoła nauki jazdy

Karta szkolna

Ogólnopolska akademia programowania

Dolnośląska społeczna akcja "Mogiłę pradziada..."

Projekt zabłyśnij talentem

Projekt modernizacji szkoły

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Bezpłatna gazeta 30 minut

 

Dzień Otwarty 20.04.2024

belka pozioma loga FEDS 21-27 kolor.jpeg

Wałbrzyskie Licea - transformacja kształcenia ogólnego w Wałbrzychu
Projekt dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich, w ramach programu

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
FEDS.09.03 Transformacja w edukacji

Wartość projektu: 2 330 406,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 855 406,00 zł
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:1 631 284,20 zł

Koordynator
Łukasz Hoppe
tel. +48 600 385 690
e-mail: lukasz@fee.org.pl

Gmina Wałbrzych – Miasto na prawach Powiatu

Koordynator
Katarzyna Byra
e-mail: k.byra@um.walbrzych.pl
tel. 74 66 55 311

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ignacego Paderewskiego w Wałbrzychu
Koordynator
Marcin Olkowski
e- mail: sekretariat@1lo.walbrzych.pl

tel. 74 84 23 683

II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu

Koordynator
Beata Trzcińska
e- mail: zs2@civ.pl
tel. 74 84 23 592 wew. 35

III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wałbrzychu

Koordynator
Katarzyna Danych
e- mail: sekretariat@3lo.walbrzych.pl

tel. 74 84 24 263

IV liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

Koordynator
Jacek Heiler

e- mail: jacekheiler@4lo.walbrzych.pl
tel. 74 664 88 80, 74 664 88 81, 74 664 88 82 wew. 32

Opis projektu:
CZAS REALIZACJI:
I’24 – VI’26 (30 m-cy)

OBSZAR REALIZACJI:
- Miasto Wałbrzych
- powiat wałbrzyski

GRUPA DOCELOWA:
420 osoby, w tym:
- 400 uczniów z 4 liceów: I LO, II LO, III LO i IV LO w Wałbrzychu
- 20 nauczycieli i pracowników szkół

WYBRANE PROBLEMY, na które odpowiada projekt - zgodnie z diagnozą
- uczniowie - słabe wyniki w nauce, częste rezygnacje z nauki, słabe kompetencje kluczowe,
- uczniowie - brak zainteresowania zdobywaniem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji, niski poziom motywacji, częste objawy wypalenia edukacyjnego, depresji i niskiego poczucia własnej wartości (diagnoza),
- nauczyciele - potrzeba podniesienia umiejętności i kwalifikacji np. dostosowanie do potrzeb nowoczesnej edukacji i rynku pracy, brak środków finansowych w placówkach i organach prowadzących na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry szkół.

CEL PROJEKTU:
Umożliwienie ludności zamieszkującej powiat wałbrzyski i miasto Wałbrzych łagodzenia wpływających na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie (FST) Ww. cel zostanie osiągnięty poprzez wspieranie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego dla 400 uczniów z 4 liceów ogólnokształcących, poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe i doradcze oraz wsparcie doskonalenia zawodowego pracowników ww. szkół, poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych w okresie od
I 2024 do VI 2026.

CELE SZCZEGÓŁOWE I REZULTATY PROJEKTU to m.in.:
- wyposażenie 4 szkół w Wałbrzychu w nowe pracownie,
- uzyskanie dodatkowej wiedzy w zakresie zrozumienia środowiska pracy oraz wyboru dalszej edukacji i/lub zatrudnienia przez 400 uczniów (zadanie 2),
- wzrost wybranych kompetencji kluczowych u 400 uczniów - udział w zajęciach pozalekcyjnych (zadanie 3),
- uzysk. nowych umiejętności i kompetencji przez 16 pracowników szkół - udział w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych (zadanie 4),
- wzrost odporności psychicznej uczniów, umiejętności rozpoznawania emocji, radzenia sobie ze złością, umiejętności funkcjonowania grupie rówieśniczej – udział w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym (zadanie 5) i treningach umiejętności (zadanie 6),
- wzrost popularności edukacji ekologicznej i postaw proekologicznych u 100 uczniów – udział w edukacji ekologicznej (zadanie 7),
- wzrost popularności edukacji STEM/STEAM u 100 uczniów – udział w pracy projektowej STEM/STEAM (zadanie 8).

ZAPLANOWANE ZADANIA i DZIAŁANIA:
Z1 - Zakup wyposażenia dla 4 liceów ogólnokształcących,
Z2 - Doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów,

Z3 - Zajęcia pozalekcyjne: umiejętności kluczowe + TIK,
Z4 - Kursy, szkolenia, studia podyplomowe dla prac. szkół,
Z5 - Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów,
Z6 - Treningi umiejętności dla uczniów: komunikacja, odporność, rezyliencja, coaching (wyjazdowe zajęcia dla młodzieży),
Z7 - Edukacja ekologiczna (zajęcia dodatkowe dla uczniów),
Z8 - Edukacja STEM/STEAM (zajęcia dodatkowe dla uczniów).

Regulamin uczestnictwa: PDFregulamin rekrutacji Licea - skan.pdf (251,71KB)

Deklaracja uczestnictwa: PDFwzór deklaracji uczestnictwa z załącznikami.pdf (571,94KB)

plakat-promocyjny-A3-www.jpeg

Opublikował: Administrator Strony
Powrót do poprzedniej strony »
Projekt "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych"
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA):
szkoły otrzymają jednolite oprogramowanie i infrastrukturę sieciową - elektroniczne dzienniki, a nauczyciele laptopy, w tym laptopy łaczące funkcje laptopa i tabletu umożliwiajacych dostęp do szkolnego systemu poza szkołą, np. dla nauczycieli wychowania fizycznego
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera