Logo Byczyny
Logo Szkoły

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Godło Polski
[plugin_weather,type='weather_day',template='0']

Lokalizacja szkoły

Internat "Julia" przy zespole szkół nr 4

Partnerski Program British Council dla instytucji Addvantage

Dolnośląski program policyny ALFA

Certyfikat "Wiarygodna szkoła"

Invest Park- współpraca

Projekt "Polacy na kresach" - odnowa polskiego, przedwojennego cmentarza przez uczniów

Szkoła nauki jazdy

Karta szkolna

Ogólnopolska akademia programowania

Dolnośląska społeczna akcja "Mogiłę pradziada..."

Projekt zabłyśnij talentem

Projekt modernizacji szkoły

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Bezpłatna gazeta 30 minut

 

Dzień Otwarty 20.04.2024

Harmonogram:

Przyjmowanie wniosków o przyjęcie do szkoły trwa od 1 czerwca do 20 czerwca br.w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00.

Składanie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów odbywa się:
•    22 czerwca (piątek) do godz. 16.00,
•    25 czerwca (poniedziałek) w godz. 9.00 – 15.00,
•    26 czerwca (wtorek) w godz. 8.00 – 14.00.

baner_internatu.jpeg

Ważna informacja: na terenie Gminy Wałbrzych jest możliwość skorzystania
 z internatu!!!

(dodatkowe infromacje na stronie internatu)

Na formularzu wniosku rekrutacyjnego znajduje się pole do wypełnienia dot. internatu - czy kandydat zamierza skorzystać z oferty internatu JULIA w nadchodzacym roku szkolnym.

Zarządzenie Nr 2/2018 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 9 stycznia 2018 roku

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo Oświatowe, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
http://edu.um.walbrzych.pl/rekrutacje-2.html

REGULAMIN – KRYTERIA 
przyjęć kandydatów 

do II Liceum Ogólnokształcącego
im. Hugona Kołłątaja 
w Wałbrzychu
na rok szkolny 2018/2019 
w formacie pdf - 
PDFIILO-nabor2018-2019.pdf (1,14MB)

PDFzalacznik nr1.pdf (972,58KB) - terminarz rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

PDFRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.pdf (253,27KB) - zawiera m.in. sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów

PDFzalacznik nr2.pdf (431,67KB) -  wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych dla potrzeb rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 (na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 6 z dnia 20 lutego 2017r.)

PDFKomunikat Ministra Edukacji Narodowej z 6 kwietnia 2017r.pdf (243,98KB)

Opublikował: 
Powrót do poprzedniej strony »
Projekt "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych"
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA):
szkoły otrzymają jednolite oprogramowanie i infrastrukturę sieciową - elektroniczne dzienniki, a nauczyciele laptopy, w tym laptopy łaczące funkcje laptopa i tabletu umożliwiajacych dostęp do szkolnego systemu poza szkołą, np. dla nauczycieli wychowania fizycznego
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera