Logo Byczyny
Logo Szkoły

Olimpiady Międzynarodowe

Godło Polski
[plugin_weather,type='weather_day',template='0']

Lokalizacja szkoły

Internat "Julia" przy zespole szkół nr 4

Partnerski Program British Council dla instytucji Addvantage

Dolnośląski program policyny ALFA

Certyfikat "Wiarygodna szkoła"

Invest Park- współpraca

Projekt "Polacy na kresach" - odnowa polskiego, przedwojennego cmentarza przez uczniów

Szkoła nauki jazdy

Karta szkolna

Ogólnopolska akademia programowania

Dolnośląska społeczna akcja "Mogiłę pradziada..."

Projekt zabłyśnij talentem

Projekt modernizacji szkoły

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Bezpłatna gazeta 30 minut

 

Dzień Otwarty 20.04.2024

Zakwalifikowanie się do olimpiady międzynarodowej to zjawisko rzadkie i  sukces tym cenniejszy, że wymagana jest nie tylko znakomita wiedza z danej dziedziny, ale także doskonała znajomość języka obcego. 

W historii naszej szkoły taki sukces osiągnęli uczniowie kilkakrotnie.

rok nazwisko imię klasa olimpiada miejsce opiekun medal/tytuł
2023 Sznel Aleksandra IV C Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Al-Ain Anna Jankowska brązowy
2021 Kłapiński Szymon III A Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna Stambuł Anna Wojtowicz złoty
2021 Kłapiński Szymon III A Bałtycka Olimpiada Geograficzna Suwałki Anna Wojtowicz brązowy
2018 Ludwig Kacper III C Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Teheran Anna Jankowska srebrny
2013 Woliński Jakub III A Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyki Matematycznej Manchester Dagmara Maćków wyróżnienie
2009 Karol Gotfryd III A Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna Bielsko-Biała, Chorzów Anna Wojtowicz brązowy (indywidualnie), srebrny (drużynowo)
2003 Joanna Uroda IV A Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna Brno Anna Wojtowicz srebrny (drużynowo)
1998 Magdalena Stoksik II C Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Kolonia Ewa Hejno wyróżnienie
1991 Sylwia Jakubanis IV C Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Odessa Ewa Hejno srebrny
1986 Piotr Fudalej IV D Międzynarodowa Olimpiada Biologiczna Praga Ewa Hejno laureat
1974 Paweł Pawłowicz IV B Międzynarodowa Olimpiada Chemiczna Bukareszt Izabela Kluzek laureat

PAWEŁ PAWŁOWICZ
uczeń II LO w Wałbrzychu w latach szkolnych 1970- 1974. Jego nauczycielem chemii i opiekunem merytorycznym była prof. Izabela Kluzek. Paweł Pawłowicz wykazywał w liceum nieprzeciętne uzdolnienia w przedmiotach ścisłych, a szczególnie interesował się chemią. Chętnie pomagał w przygotowaniu zestawów do doświadczeń, sam wykonywał różne ćwiczenia laboratoryjne. Był lareatem XIX i XX Olimpiady Chemicznej w latach 1973 i 1974 W 1974 roku został laureatem Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej w Bukareszcie. Należał do uczniów sumiennych, koleżeńskich, pracowitych. Był lubiany przez wszystkich. Chętnie pomagał słabszym kolegom w nauce. Po zakończeniu nauki w liceum podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej, które ukończył w 1979 roku. Dwa lata później rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie pracuje do tej pory. W 1989 roku otrzymał tytuł Doktora Nauk Chemicznych w Instytucie Chemii Organicznej i Fizycznej Politechniki Wrocławskiej. Pan dr Paweł Pawłowicz jest autorem licznych publikacji, raportów i patentów. Jego obecne hobby to fotografia i elektronika.

PIOTR FUDALEJ
w latach 1982 – 1986 był uczniem II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. Uczęszczał do klasy o profilu biologiczno – chemicznym. Opiekunem merytorycznym Piotra była mgr Ewa Hejno. W 1986 uzyskał tytuł laureata I miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej oraz laureata Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej w Pradze. Świetny chłopak, inteligentny i błyskotliwy. Bardzo lubiany przez klasę, mimo że był indywidualistą. Towarzyski, o wielkiej kulturze osobistej, z poczuciem humoru. Nie był nigdy uczniem pracującym dla stopni, doskonalił to, co go pasjonowało tzn. biologię, języki obce, przedmioty ścisłe. Pierwsze miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej stanowiło konsekwentne i zasłużone dopełnienie jego predyspozycji intelektualnych oraz umiejętności osiągania wytyczonych celów.

  • W 1991 roku ukończył studia na Oddziale Stomatologii 1 Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

  • W latach 1990 – 1992 równolegle studiował biologię komórkową i molekularną na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

  • W latach 1996 – 1998 odbył studia specjalizacyjne z zakresu ortodoncji na Wydziale Stomatologii University of Washhington w USA i uzyskał tytułu magistra nauk stomatologicznych oraz specjalisty ortodonty I stopnia.

  • W 1999 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych - stomatologicznych - ortodoncja, nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.

Obecnie mieszka w Podkowie Leśnej. Pracuje w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz prowadzi praktykę prywatną. Utrzymuje stały kontakt z Zakładem Ortodoncji University of Washington. Współpracuje naukowo z University of Manchester (Wielka Brytania) oraz University of Nijmegen (Holandia). W swoim dorobku naukowym ma 21 publikacji pełnych, w tym 9 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Jest współautorem komunikatów zjazdowych krajowych i zagranicznych, prac poglądowych i innych. Ponadto pan dr Piotr Fudalej jest recenzentem trzech zagranicznych magazynów naukowych z Listy Filadelfijskiej.

SYLWIA JAKUBANIS,
uczęszczała do II LO im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu w latach 1987 – 1991, była bardzo dobrą uczennicą. Dziewczyna pełna radości życia i energii. Bardzo koleżeńska, skłonna do służenia pomocą potrzebującym. Uczestniczyła z pasją we wszystkich dziedzinach życia szkoły, między innymi w zajęciach sportowych. Była niezwykle uzdolniona, ambitna i umiejąca realizować swoje plany. Opiekunem merytorycznym Sylwii była mgr Ewa Hejno. W 1991 roku zajęła I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej i srebrny  medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Odessie. W tym samym roku uzyskała tytuł laureatki I miejsca w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w Kielcach. Ukończyła  studia w Akademii Medycznej we Wrocławiu, obecnie jest lekarzem medycyny.

MAGDALENA STOKSIK, 
w latach 1996 – 2000  uczęszczała do II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, do klasy o profilu biologiczno –chemicznym. W 1998 uzyskała tytuł laureata I miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Biologicznej oraz wyróżnienie na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Kolonii. Nauczycielem biologii Magdy była mgr Ewa Hejno. Wykonała interesującą i pomysłową pracę badawczą na olimpiadę biologiczną. Dziewczyna niezwykle utalentowana, indywidualistka, o ogromnej kulturze osobistej. Jej pasją były: biologia, przedmioty ścisłe i języki obce. Zanteresowaniami i wiedzą z tych dziedzin wykraczała poza poziom szkoły średniej.  W 2000 roku podjęła studia w Stanach Zjednoczonych. W latach 2002 – 2007 studiowała na Akademii Medycznej II Wydział Lekarski, na VI roku uczestniczyła w zajęciach w Centrum Onkologii AM w Warszawie. Równocześnie była studentką Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno – Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest współautorką wielu prac naukowych. W 2005 roku zespół badaczy z udziałem Magdaleny Stoksik otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za cykl sześciu publikacji naukowych w dziedzinie eksperymentalnej onkologii. Wykazuje ogromną aktywność i inwencję nie tylko na polu nauki, mianowicie aktywnie działa w Krajowym Funduszu na rzecz Dzieci, wspierającym uzdolnione dzieci z różnych środowisk, organizując i prowadząc obozy naukowo – wędrówkowe.

JOANNA URODA, 
uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu. W latach 1999 – 2003 zdobywczyni II miejsca na I Środkowoeuropejskiej Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Brnie (Czechy). Joanna przyszła do II Liceum Ogólnokształcącego w 1999 roku do klasy o profilu matematycznym z elementami marketingu i zarządzania. W roku szkolnym 2002/2003 wystartowała w XXIX Olimpiadzie Geograficznej i XII Olimpiadzie Nautologicznej. W finale Olimpiady Geograficznej zdobyła III miejsce i tytuł Laureata. Została zakwalifikowana do I Środkowoeuropejskiej Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Brnie (Czechy). Zajęła II miejsce. Asia Uroda przygotowywana była do olimpiad przez nauczyciela geografii mgr Annę Wojtowicz.

  • W 2003 roku za swoje osiągnięcia uzyskała stypendium Ministra Edukacji Narodowej. W 2003 roku rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska na kierunku geografia.

  • Rok później rozpoczęła kształcenie na tym samym wydziale, na dodatkowym kierunku – geologia. Do tego momentu uzyskała licencjat z geografii z zakresu geomorfologii a rok później licencjat z geologii z zakresu tektoniki.

Obecnie Joasia  studiuje na Uniwersytecie Warszawskim – na kierunku geologia w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, specjalizacja stratygraficzno-poszukiwawcza. Teraz jest w trakcie pisania pracy magisterskiej z zakresu tektoniki. Joasia, to bardzo skromna osoba, chętna do pomocy inny, bardzo cierpliwa. Wyjątkowo  systematycznie uczęszczała na zajęcia Szkolnego Koła Geograficznego. Jej pracowitość pozwoliła jej na studiowanie jednocześnie geografii i geologii. Teraz związała się głównie z geologią a swoje dalsze plany wiąże także z tą dziedziną nauki.

KAROL KRZYSZTOF GOTFRYD
uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu w latach 2006 - 2009. Zdobywca brązowego medalu indywidualnie i srebrnego drużynowo na IV Środkowoeuropejskiej Międzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej w Bielsku Białej – Chorzowie. Nauczycielem geografii i merytorycznym opiekunem Karola była mgr Anna Wojtowicz. Karol przyszedł do liceum w 2006 roku, kształcił się w klasie o profilu matematyczno – fizycznym z elementami informatyki. W roku szkolnym 2007/2008 po raz pierwszy spróbował zmierzyć się z rówieśnikami na wiedzę geograficzną biorąc udział w XXXIV Olimpiadzie Geograficznej i XVII Olimpiadzie Nautologicznej. W finale krajowym obu Olimpiad zdobywa tytuły laureata – osiągając w Olimpiadzie Geograficznej IV a w Olimpiadzie Nautologicznej VIII pozycję. W następnym roku szkolnym będąc w klasie maturalnej podejmuje wyzwanie podwyższenia wyniku i ponownie startuje w tych samych olimpiadach. W XXXV Olimpiadzie Geograficznej osiąga drugi, a w Olimpiadzie Nautologicznej czwarty wynik w kraju zdobywając za każdym razem tytuły laureata. Takie osiągnięcia pozwoliły, aby Karol został zakwalifikowany do czteroosobowej reprezentacji Polski na IV Środkowoeuropejską Międzynarodowa Olimpiadę Geograficzną, która odbyła się we wrześniu 2009 roku w Bielsku Białej i Chorzowie. W indywidualnej rywalizacji geograficznej wśród olimpijczyków ze Środkowej Europy Karol zdobył brązowy medal, a w klasyfikacji drużynowej – srebrny.

  • W 2008 roku za swoje osiągnięcia uzyskał stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

  • W 2009 roku za niewątpliwe jeszcze wyższe osiągnięcia ponownie uzyskał stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

W tym samym roku podjął dalszą naukę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki -  Politechniki Wrocławskiej, na kierunku - informatyka.  Obecnie jest na I roku studiów. Karol jest bardzo pracowity, systematyczny i dokładny. Jeśli podejmuje się zadania, to podchodzi do tego bardzo rzetelnie. Swoją sumiennością potrafił mobilizować swoich kolegów i koleżanki (także olimpijczyków geograficznych) do pracy, dokładnego wykonywania wielu ćwiczeń podczas przygotowań do olimpiad na zajęciach Szkolnego Koła Geograficznego a także poza nim. Karol jest też człowiekiem o niezwykle wysokiej kulturze osobistej, pełen szacunku dla wszystkich. Jest szanowany przez otoczenie, nie tylko za swoje osiągnięcia, ale także za życzliwość i serdeczność wobec innych. Swoją dalszą naukę wiąże z informatyką o specjalności być może związanej z analizą algorytmów, bezpieczeństwem komputerowym czy obliczeniami naukowymi.

KACPER LUDWIG

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego w latach 2015-2018. Uczęszczał do klasy biologiczno-chemicznej (C), której wychowawcą była prof. Małgorzata Janas. Zdobył srebrny medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Biologicznej w Teheranie w 2018 r. Jego opiekunem naukowym była prof. Anna Jankowska. W tym samym roku Kacper zajął III miejsce na Olimpiadzie Biologicznej, zostając jej laureatem. Wcześniej Kacper był dwukrotnym finalistą Olimpiady Teologii Katolickiej (2016, 2017, op. prof. Bartosz Pietrzak), a także laureatem Olimpiady Ekologicznej (2016, op. prof. Anna Jankowska, prof. Małgorzata Janas). Obecnie Kacper jest studentem I roku biologii eksperymentalnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

SZYMON KŁAPIŃSKI

Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego  im. H. Kołłątaja w Wałbrzychu w latach 2018-2021 w klasie matematyczno-fizycznej, której wychowawcą była prof. Małgorzata Stączek, w klasie maturalnej zdobywca ZŁOTEGO MEDALU 17. Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w Stambule (Turcja) oraz BRĄZOWEGO MEDALU 7. Bałtyckiej Olimpiady Geograficznej w Suwałkach (2021). Udział i wysokie osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych poprzedziło zdobycie 3. miejsca w Polsce i tytułu laureata w 47. Olimpiadzie Geograficznej (2021) oraz przejście dodatkowych kwalifikacji do zawodów międzynarodowych na obozie w Warszawie, gdzie został powołany do czteroosobowej reprezentacji Polski. Rok wcześniej (2020) w 46. Olimpiadzie Geograficznej uzyskał tytuł finalisty również z trzecim wynikiem w kraju (z powodu pandemii przyznawano tylko tytuły finalisty a Międzynarodową Olimpiadę Geograficzną odwołano). Nauczycielem geografii i merytorycznym opiekunem Szymona była prof. Anna Wojtowicz. W tym samym roku pod opieką prof. Wojciecha Magierskiego  zdobył  także tytuł finalisty 70. Olimpiady Fizycznej (2021).  

W klasie maturalnej wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie „Fizyczne Ścieżki” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku i  Instytut Fizyki - Polskiej Akademii Nauk w kategorii praca naukowa (praca pt. "Opór aerodynamiczny na rowerze szosowym") zdobywając tytuł laureata 1. miejsca. W wolnym czasie trenuje kolarstwo (Akademia Kolarska Seven – Szczawno Zdrój), zajmuje się modelarstwem, literaturą fantasy/sci-fi, historią. Szymon jest człowiekiem niezwykle pracowitym i dociekliwym. Podejmując się określonego zadania – wykonuje je bardzo sumiennie i z dużą dokładnością. Te cechy niewątpliwie pozwoliły Szymonowi na zdobycie tak wysokich laurów na szczeblu krajowym jak i światowym. Poza tym jest bardzo skromny, życzliwy dla wszystkich, o bardzo wysokiej kulturze osobistej.

Szymon planuje swoją przyszłość związać z fizyką. Został przyjęty na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalności, które chciałby obrać w przyszłości to teoria względności lub fizyka cząstek. Interesuje się kosmologią fizyczną (tworzenia fizycznych modeli, badania struktury i ewolucji Wszechświata) a docelowo chciałby zajmować się teorią wszystkiego (ToE). 

Opublikował: 
Powrót do poprzedniej strony »
Projekt "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych"
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA):
szkoły otrzymają jednolite oprogramowanie i infrastrukturę sieciową - elektroniczne dzienniki, a nauczyciele laptopy, w tym laptopy łaczące funkcje laptopa i tabletu umożliwiajacych dostęp do szkolnego systemu poza szkołą, np. dla nauczycieli wychowania fizycznego
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera