Logo Byczyny
Logo Szkoły

Profile klas 2024/2025

Godło Polski
[plugin_weather,type='weather_day',template='0']

Lokalizacja szkoły

Internat "Julia" przy zespole szkół nr 4

Partnerski Program British Council dla instytucji Addvantage

Dolnośląski program policyny ALFA

Certyfikat "Wiarygodna szkoła"

Invest Park- współpraca

Projekt "Polacy na kresach" - odnowa polskiego, przedwojennego cmentarza przez uczniów

Szkoła nauki jazdy

Karta szkolna

Ogólnopolska akademia programowania

Dolnośląska społeczna akcja "Mogiłę pradziada..."

Projekt zabłyśnij talentem

Projekt modernizacji szkoły

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Bezpłatna gazeta 30 minut

 

Dzień Otwarty 20.04.2024

Oferta edukacyjna na rok 2024/2025

klasa matematyczno-fizyczna z informatyką pod patronatem Politechniki Wrocławskiej

 • przedmioty rozszerzone:
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka/język angielski
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski
  • drugi: niemiecki, hiszpański*
 • zajęcia z matematyki wyższej prowadzone przez pracowników PWr
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, budownictwo, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, zarządzanie, architektura, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło matematyczne, fizyczne, geograficzne, historii sztuki, lingwistyczne, programowanie, zespół „DePodkówczers”, koło debat,grupa teatralna „Bez Antraktu”, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej, Geograficznej, Lingwistyki Matematycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekonomicznej, Artystycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekonomicznej, Statystycznej, Wiedzy o Afryce

*liczba miejsc na języku hiszpańskim ograniczona, o pierwszeństwie decyduje wynik rekrutacyjny

klasa biologiczno-chemiczna (medyczna)

 • przedmioty rozszerzone:
  • biologia
  • chemia
  • język angielski/wiedza o społeczeństwie
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski
  • drugi: niemieckim hiszpański*
 • zajęcia laboratoryjne i warsztaty chemiczne na PWr
 • edukacja medyczna
 • profil wzbogacony o zajęcia z ochrony środowiska
 • współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: medycyna, farmacja, weterynaria, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, chemia i toksykologia sądowa, genetyka i biologia eksperymentalna
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło biologiczne, chemiczne, geograficzne, historii sztuki, zespół „DePodkówczers”, koło debat, grupa teatralna „Bez Antraktu”, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy o Żywieniu, Wiedzy Ekologicznej. Artystycznej, Wiedzy o Afryce, Geograficznej

*liczba miejsc na języku hiszpańskim ograniczona, o pierwszeństwie decyduje wynik rekrutacyjny

klasa humanistyczno-językowa

dwie ścieżki kształcenia:

humanistyczna z elementami edukacji prawnej i psychologicznej

 • przedmioty rozszerzone:
  • historia
  • język polski/geografia
  • wiedza o społeczeństwie/historia sztuki/język angielski
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski
  • drugi: niemiecki, hiszpański
 • edukacja prawna
 • warsztaty psychologiczne
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: psychologia, prawo, filologie, dziennikarstwo, administracja, stosunki międzynarodowe, pedagogika, komunikacja wizerunkowa
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło polonistyczne, historyczne, historii sztuki, geograficzne, zespół „DePodkówczers”, koło debat, grupa teatralna „Bez Antraktu”, przygotowanie do matur i olimpiad, koło filmowe, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie, Filozoficznej, Artystycznej, Wiedzy o Afryce, Geograficznej

*liczba miejsc na języku hiszpańskim ograniczona, o pierwszeństwie decyduje wynik rekrutacyjny

językowo-turystyczna

 • przedmioty rozszerzone:
  • język angielski
  • geografia/język polski
  • historia sztuki/informatyka/wiedza o społeczeństwie
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski
  • drugi: niemiecki, hiszpański
 • 22 godziny języka angielskiego w cyklu nauczania (podstawa i rozszerzenie), także w formie warsztatów
 • dodatkowa godzina nauczania drugiego języka
 • dodatkowo jednodniowe wycieczki krajoznawcze i warsztaty
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: turystyka, filologie, stosunki międzynarodowe. zarządzanie, ekonomia, logistyka,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło geograficzne, historii sztuki, zespół „DePodkówczers”, koło debat, grupa teatralna „Bez Antraktu”, przygotowanie do matur i olimpiad, koło turystyczne, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Hiszpańskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Artystycznej, Geograficznej, Artystycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Afryce

*liczba miejsc na języku hiszpańskim ograniczona, o pierwszeństwie decyduje wynik rekrutacyjny

W razie pytań prosimy pisać na adres: rekrutacja2lowalbrzych@gmail.com

 

 

 

 

 

Opublikował: Administrator Strony
Powrót do poprzedniej strony »
Projekt "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych"
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA):
szkoły otrzymają jednolite oprogramowanie i infrastrukturę sieciową - elektroniczne dzienniki, a nauczyciele laptopy, w tym laptopy łaczące funkcje laptopa i tabletu umożliwiajacych dostęp do szkolnego systemu poza szkołą, np. dla nauczycieli wychowania fizycznego
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera