Logo Byczyny
Logo Szkoły

Profile klas 2023/2024

Godło Polski
[plugin_weather,type='weather_day',template='0']

Lokalizacja szkoły

Internat "Julia" przy zespole szkół nr 4

Partnerski Program British Council dla instytucji Addvantage

Dolnośląski program policyny ALFA

Certyfikat "Wiarygodna szkoła"

Invest Park- współpraca

Projekt "Polacy na kresach" - odnowa polskiego, przedwojennego cmentarza przez uczniów

Szkoła nauki jazdy

Karta szkolna

Ogólnopolska akademia programowania

Dolnośląska społeczna akcja "Mogiłę pradziada..."

Projekt zabłyśnij talentem

Projekt modernizacji szkoły

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Bezpłatna gazeta 30 minut

 

47. miejsce w Polsce w rankingu "Perspektyw"!

Oferta edukacyjna na rok 2023/2024

600x800-ogolny-2023-podglad.jpeg

klasa matematyczno-fizyczna z informatyką pod patronatem Politechniki Wrocławskiej

 • przedmioty rozszerzone:
  • matematyka
  • fizyka/geografia
  • informatyka/język angielski/historia sztuki/wiedza o społeczeństwie 
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski, niemiecki
  • drugi: angielski, niemiecki, francuski/hiszpański*
 • zajęcia z matematyki wyższej prowadzone przez pracowników PWr
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, budownictwo, automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło matematyczne, fizyczne, geograficzne, historii sztuki, lingwistyczne, programowanie, zespół „DePodkówczers”, koło debat,grupa teatralna „Bez Antraktu”, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej, Geograficznej, Lingwistyki Matematycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekonomicznej

klasa matematyczno-informatyczna

 • przedmioty rozszerzone:
  • matematyka
  • geografia/fizyka
  • informatyka/język angielski/wiedza o społeczeństwie/historia sztuki
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski, niemiecki
  • drugi: angielski, niemiecki, hiszpański
 • dodatkowe zajęcia z architektury
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: informatyka, zarządzanie, architektura, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło matematyczne, geograficzne, fizyczne, lingwistyczne, programowanie, historii sztuki, zespół „DePodkówczers”, koło debat, grupa teatralna „Bez Antraktu”, przygotowanie do matur i olimpiad, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej, Geograficznej, Lingwistyki Matematycznej, Artystycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekonomicznej, Statystycznej, Wiedzy o Afryce

klasa biologiczno-chemiczna (medyczna)

 • przedmioty rozszerzone:
  • biologia
  • chemia
  • język angielski/matematyka/historia sztuki
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski, niemiecki
  • drugi: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański*
 • zajęcia laboratoryjne i warsztaty chemiczne na PWr
 • edukacja medyczna
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: medycyna, farmacja, weterynaria, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, biotechnologia, chemia i toksykologia sądowa, genetyka i biologia eksperymentalna
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło biologiczne, chemiczne, geograficzne, historii sztuki, zespół „DePodkówczers”, koło debat, grupa teatralna „Bez Antraktu”, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Biologicznej, Chemicznej, Wiedzy o Żywieniu, Wiedzy Ekologicznej. Artystycznej, Wiedzy o Afryce, Geograficznej

klasa humanistyczna z edukacją prawną i psychologiczną

 • przedmioty rozszerzone:
  • historia
  • język polski/geografia
  • język angielski/wiedza o społeczeństwie/historia sztuki/matematyka
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski, niemiecki
  • drugi: angielski, niemiecki, hiszpański
 • edukacja prawna
 • warsztaty psychologiczne
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: psychologia, prawo, filologie, dziennikarstwo, administracja, stosunki międzynarodowe, pedagogika, komunikacja wizerunkowa
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło polonistyczne, historyczne, historii sztuki, geograficzne, zespół „DePodkówczers”, koło debat, grupa teatralna „Bez Antraktu”, przygotowanie do matur i olimpiad, koło filmowe, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Literatury i Języka Polskiego, Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Obronności i Bezpieczeństwie, Filozoficznej, Artystycznej, Wiedzy o Afryce, Geograficznej

klasa językowo-turystyczna

 • przedmioty rozszerzone:
  • język angielski
  • geografia/język polski
  • matematyka/wiedza o społeczeństwie/historia sztuki
 • języki obce:
  • pierwszy: angielski
  • drugi: niemiecki, hiszpański
 • 22 godziny języka angielskiego w cyklu nauczania (podstawa i rozszerzenie), także w formie warsztatów
 • dodatkowa godzina nauczania drugiego języka
 • dodatkowo jednodniowe wycieczki krajoznawcze i warsztaty
 • profil dla osób pragnących studiować kierunki takie jak: turystyka, filologie, stosunki międzynarodowe. zarządzanie, ekonomia, logistyka,
 • oferta zajęć pozalekcyjnych: koło geograficzne, historii sztuki, zespół „DePodkówczers”, koło debat, grupa teatralna „Bez Antraktu”, przygotowanie do matur i olimpiad, koło turystyczne, zajęcia sportowe
 • możliwość udziału w olimpiadach: Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Języka Hiszpańskiego, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Artystycznej, Geograficznej, Artystycznej, Przedsiębiorczości, Wiedzy Ekonomiczne, Wiedzy o Afryce

*ograniczona liczba miejsc

W razie pytań prosimy pisać na adres: rekrutacja2lowalbrzych@gmail.com

 

 

 

 

 

Opublikował: Administrator Strony
Powrót do poprzedniej strony »
Projekt "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych"
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA):
szkoły otrzymają jednolite oprogramowanie i infrastrukturę sieciową - elektroniczne dzienniki, a nauczyciele laptopy, w tym laptopy łaczące funkcje laptopa i tabletu umożliwiajacych dostęp do szkolnego systemu poza szkołą, np. dla nauczycieli wychowania fizycznego
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera